برای دانلود مجله روی بنر کلیک کنید

مجله علمی – تخصصی ايكد تير ماه منتشر شد:


پيرو انتشار ماهيانه ماهنامه علمي تخصصي ايكد با هدف توسعه و ترويج استفاده از سيستم هاي كدينگ خصوصا استاندارد هاي GS1 و كاربردي نمودن آن در تمامي حوزه ها، شماره يازدهم اين ماهنامه نيز در چهار فصل منتشر شد.

فصل اول به ارائه مقالات علمي – تخصصي در دو حوزه زنجيره تامين كالا و مديريت ارتباط با مشتري پرداخته است .فصل دوم گزارشات علمي و كاربردي شامل خدمات GS1 در بخش هاي مختلف و همچنين نحوه تعلمب چهار سازمان عضو GS1 با SP ها را مورد بررسي قرار داده است . فصل سوم به ترجمه مقالات و اسناد علمي پرداخته شده است .و نهايتا در فصل چهارم دوره اي آموزشي جهت دريافت گواهينامه سيستم GS1 آورده شده است .