پیرو انتشار ماهنامه علمی- تخصصی ایکد با هدف توسعه و ترویج استفاده از سیستم­های کدینگ خصوصا استانداردهای GS1 و کاربردی نمودن آن در تمامی حوزه­ها، شماره سی ­و­ سوم این ماهنامه نیز در سه فصل منتشر شد. فصل اول به ارائه مقالات علمی- تخصصی در دو حوزه کاربرد GS1 در تجارت الکترونیک و بررسی تاثيرجو فروشگاه و ارزش ادراک‌شده برنیت رفتاری مشتریان با نقش ميانجی رضایت مشتریان و تاثیر GS1 (مطالعه موردی: فروشگاه های زنجيره­ای افق کوروش) پرداخته است.   فصل دوم گزارشات علمی-کاربردی شامل چالش‌های حمل‌ونقل و لجستیک و قابلیت‌های ردیابی GS1 و همچنین اهميت رديابي در صنايع مواد غذايي را مورد بررسی قرار داده است.   فصل سوم به ترجمه مقالات و اسناد علمی در حوزه GDSN  و SSCC پرداخته شده است.