شماره 22 مجله علمي -  تخصصي ايكد در راستاي هدف كلان دانش بنيان نمودن استفاده از سيستم‏هاي كدينگ در چرخه فعاليت‏هاي تجاري و اقتصادي كشور منتشر شد. اين شماره از ماهنامه داراي 2 فصل اصلي است كه فصل اول آن به ارائه مقالات تخصصي در حوزه‏هاي كاربردي استفاده از استانداردهاي GS1  در حوزه‏هاي كاربردي  از قبيل محصولات واكسيناسيون به جهت ايمني افراد، صنعت پوشاك و مبحث جديد زنجيره تامين سبز پرداخته است. فصل دوم گزارشات تخصصي در حوزه استفاده از استانداردهاي GS1 در صنعت خرده‏فروشي و مطالعات موردي كشورهاي آلمان و هلند و به صورت خاص كدينگ و كاتالوگينگ اقلام پرداخته است. اميد است با انتشار اين مجله گام‏هاي مثبتي در راستاي هر چه روان‏سازي و شفاف‏سازي فرايندهاي اقتصادي و تجاري كشور برداشته شود.