جهت دانلود مجله روی بنر کلیک نماييد

مجله علمی – تخصصی ايكد اسفند 95 منتشر شد:


ضمن تبريك سال نو و آرزوي سالي سرشار از موفقيت و بهروزي شماره اسفند ماه ماهنامه ايكد در 3 فصل اصلي منتشر شده است . فصل اول به ارائه مقالات علمي و تخصصي در حوزه كاربردهاي استفاده از استانداردهاي GS1 در حوزه بهداشت صنعت گردشگري و لجستيك پرداخته است .فصل دوم گزارشاتي تخصصي در خصوص تكنولوژي RFID و همچنين كاربردهاي GS1 در هوشمند سازي شهرها آورده شده است . فصل سوم به ترجمه اسناد و مقالات تخصصي در حوزه اينترنت اشيا در GS1 و همچنين معرفي ابزارهاي رباتيك به عنوان عوامل حمل در حوزه GS1 پرداخته است . امید است انتشار ماهیانه این مجله نقطه عطفی در جهت هر چه دانش بنیان نمودن چرخه فعالیت های اقتصادی کشور باشد.