تماس با ما

 

تلفن گویای مركز: ۸۸۹۲۴۶۰۵ الی ۱۴
نمابر واحد امور مشتركین: ۸۸۹۳۸۱۴۰
تلفن دفتر مدیریت: ۸۸۹۳۵۰۹۵ و ۸۸۹۳۵۰۹۶
نمابر دفتر مدیریت: ۸۸۹۳۸۱۲۰
كد پستی: ۱۴۱۵۸۸۵۷۶۴
صندوق پستی: ۵۹۶۵-۱۴۱۵۵
ایمیل: info@e-code.ir
آدرس : تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، كوچه میرهادی شرقی، پلاك