نحوه ارسال مقاله

مشخصات مقالات ارسالی:* 

مقاله به صورت دو ستونی (طول سطر ۸/۵ سانت) فقط در قالب نرم افزار Word  با قلم نازنین پوینت ۱۲ با

فاصله سطر مناسب منضم به نامه معرفی مقاله از سوی استاد راهنما ارسال شود.

 –    تمامی اعداد، علائم، فرمول ها و رابطه ها در متن و داخل جداول در محیط Math Tayp تایپ شود؛

* صفحه عنوان شامل: عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و ذکر نویسنده مسئول، درج آخرین درجه علمی کلیه

نویسندگان، نشانی پست الکترونیکی ایشان، چکیده فارسی بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ کلمه، چکیده انگلیسی در حد یک

صفحه A4 کامل بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ کلمه (قلم Times  فونت ۱۲) و کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی است.

* سایر اجزای اصلی مقاله، نظیر مقدمه، عناوین بخش های اصلی و زیربخش ها، نتیجه گیری به صورت شماره

بندی و کاملاً مشخص باشد، حجم مقاله نیز بین ۷-۱۵ صفحه – با احتساب شکل و نمودار – می باشد.

* کلیه ی عبارات، اصطلاحات و اعداد و ارقام در جداول، نمودارها و شکل ها باید به فارسی باشد و موضوع جداول در

بالای آنها و موضوع شکل ها و نمودارها در زیر آنها درج شود.

نکته: از آنجا که مطالب مجله در ستون های ۵/ ۸ سانتی متری  آراسته می شوند، لازم است اصل (اورژینال) اشکال و نمودارهـا در  عرض ۸ تا ۱۶ سانتـی متری به صورت Pixels/inch با ضخامت کادر ۸px و خط نمودار ۶px فقط در محیط فتوشاپ با Resolution 600 با پس زمینه ی سفید (پسوند JPG یا Tif) با خطوط منظم و یکدست امکان پذیر است. (اشکال چند قسمتی به صورت یکجا ارسال شود).  

توجه: فایل تمامی اشکال و نمودارهای مقاله یکجا در محیط فتوشاپ با رزولوشن ۶۰۰ و به صورت فایل زیپ شده در قسمت فایل تکمیلی و اضافی ارسال گردد.

* از به کار بردن کلمات و اصطلاحات لاتین که دارای معادل متداول فارسی می باشند، اجتناب شود. در صورت

ضرورت استفاده از واژه ی لاتین، معادل انگلیسی آن نیز داده شود.

*کلیه ی منابع مورد استفاده، شماره بندی (از شماره یک و به طور مسلسل) در متن مقاله در داخل کروشه []

مشخص شده و در بخش مراجع نیز به ترتیب زیر نوشته شوند.

* محل ارجاع شماره گذاری اشکال و جداول اشاره شده در داخل متن مقاله به صورت خاکستری مشخص و صفحات مقاله شماره گذاری شود.

*کتاب:

نام مؤلف (نام خانوادگی، نام) عنوان کتاب، نام مترجم، محل نشر: ناشر، شماره صفحه، و تاریخ انتشار.

*مقاله:

نام نویسنده (نام خانوادگی، نام)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره یا جلد، شماره (سال) صفحه یا صفحات، تاریخ انتشار.

ضمن معرفی نویسنده مسؤول مقاله، نشانی پست الکترونیکی کلیه نویسندگان قید شود.

لازم به ذکر است پس از تکمیل پرونده ی مقاله براساس فرمت مجله و بررسی اولیه آن، نسبت به اعلام وصول و ارسال فرم انحصار چاپ مقاله (کپی رایت) مبادرت خواهد شد.

توجه: پس از دریافت فرم انحصار چاپ هیچ گونه تغییری در اسامی نویسندگان مجله امکان پذیر نخواهد بود.

 شایان ذکر است که فرد ثبت نام کننده در سامانه مجله (اعم از عضو هیأت علمی دانشگاه ها یا دانشجو) به عنوان نویسنده مسئول و عهده دار مکاتبات در تمام مراحل خواهد بود و شناسه کاربری و رمز ورود فقط برای ایشان ثبت خواهد شد.

 در صورت ثبت نام دانشجویان، ارائه معرفی نامه ی استاد راهنمای ایشان برای مکاتبات آتی الزامی است در غیر اینصورت  فرآیند بررسی مقاله متوقف خواهد شد.