دسته: اطلاع رسانی

کتاب GS1

شناسنامه کتاب  نام کتاب:      آشنایی با استانداردها و راهکارهای بارکد GS1   گردآوری:    مرحوم محمد احمد زاده   ویراستار:      همت مراد قلندری  برای دانلود کتاب GS1 روی آیکن دانلود...