دسته: سر دبير

مجله علمی – تخصصی ایکد اسفند 96 منتشر شد

ضمن تبریك نوروز باستانی و سال نوی ایرانی به شما همراهان همیشگی، سالی پر از نیكویی، سلامتی، شادكامی و عاقبت بخیری برایتان آرزومندیم. اهمیت آن، این شماره از مجله علمی-تخصصی ایکد به ارائه راه...

مجله علمی – تخصصی ایکد بهمن۹۶ منتشر شد

شماره 30 ماهنامه علمی – تخصصی ایکد در راستای توسعه، ترویج و کاربردی نمودن هرچه شایسته تر استفاده از استانداردهای GS1 در زنجیر ههای تامین کشور منتشر شد. این شماره از ماهنامه دارای 3...