دسته: اخبار و اعلانات

قالب سایت ایکد تغییر کرد

قالب سایت با هدف همسو سازی با قالب سایت های مجله های علمی و پژوهشی دانشگاه های معتبر کشور تغییر کرد، که این امر منجر به ارتقای محتوی ارائه شده در سایت ، بهبود در...